این سایت یک سیستم جبری کامپیوتری گسترده را در اختیار شما می‌گذارد. گروه تحقیقاتی این سایت متعلق به دانشگاه paderborn می‌باشد. که شما می‌توانید با گروه محققین این مرکز آشنا شوید و اطلاعات کامل تری را درباره‌ی سیستم جبری کامپیوتری MUPAD را به‌دست آورید و سیستم‌های mupAD۲.۵ و mathPADII در اختیار گیرید. بخش تحقیقاتی این مرکز شما را در جریان جدیدترین تحقیقات انجام شده در این زمینه قرار می‌دهد.