این سایت متعلق به مدرسه ریاضیات و علوم اطلاعات دانشگاه coventry می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی این مرکز ، برنامه‌های آموزشی و تسهیلات مختلف برای دانشجویان ، کسب نمایید. و در بخش تحقیق ، مشاوره و برنامه‌های بین‌المللی این مرکز ، شرکت کنید. از طریق این سایت می‌توانید به لینک‌های مرتبط در این زمینه دسترسی داشته باشید.