این سایت شما را با Sliceform‌ها آشنا می‌کند. Sliceformها اجسام سه بعدی هستند که از کنار هم قرار دادن قطعات اجسام جامد تشکیل می‌شوند. از این سایت با مخترع Sliceforms آشنا می‌شوید. هم‌چنین در گالری این سایت عکس‌ها و پوسترهای از انواع Sliceformها موجود است. بخش‌های مختلف این مرکز شما را با مدل‌سازی‌های گوناگونی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید نرم افزارهای مختلفی را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید.