فروش آنلاین - معرفی کتاب - ناشران - پدید آورندگان- مسابقه ... از جمله فعالیتهای این انتشارات است.