موسسه آموزش عالی آزاد پارسه مبتكر و آغازگر برگزاری دوره های آمادگی آزمون كارشناسی ارشد و كارشناسی ناپیوسته با پشتوانه 9 سال تجربه درخشان است.