دانشکده علوم حدیث، به عنوان اولین مرکز آکادمیک آموزش احادیث گهربار اهل‌بیت عصمت و طهارت در جهان تشیع، یکی از مراکزی است که تلاش نموده در آغازین سالهای تاسیسش با ‌راه اندازی پایگاهی حدیثی از این امکان بزرگ در راه اهداف مقدس خود بهره گیرد. امید که این گام کوچک در راه خدمت به معارف اهل‌بیت(علیهم السلام) مورد قبول آن حضرات و مورد توجه پژوهشگران در این عرصه قرار‌گیرد. بدین منظور ضمن تأسیس مدیریتی با عنوان مدیریت آموزش‌های الکترونیکی, کار مطالعه, برنامه‌ریزی و اجرای این طرح آغاز شده است.