فروشگاه الکترونیکی تهران به منظور رفاه و آسایش شهروندان عزیز تهرانی تاسیس گردیده است. شهروندان عزیز می توانند کلیه مایحتاج روزانه خود اعم از مواد غذایی ، مواد بهداشتی و ... را از سایت فروشگاه الکترونیکی تهران خریداری نمایند و همکاران ما با هماهنگی شما از طریق شماره تماسی که در سایت ثبت کرده اید اجناس خریداری شده را حدودا در 24 ساعت درب منزل شما تحویل می دهند.