این سایت مربوط به گروه تحقیقاتی در زمینه‌ی علم جبر در دانشگاه آکسفورد می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید با اساتید ، مراجعه کنندگان و ریاضی دانان این دانشگاه آشنا شوید و از برنامه‌های تحقیقاتی ، سمینارها و کنفرانس‌های برگزار شده در این زمینه مطلع شوید. هدف این سایت ارتقا بخشیدن معلومات دانش‌آموزان و دانشجویان در این زمینه می‌باشد.