این سایت پازل‌های ریاضی مختلفی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از جمله بسیاری از پازل‌های ریاضی که توسط martin Gardner طراحی شده است. از طریق این سایت می‌توانید با مفهوم پایداری ، مثلثات ، مفهوم بی‌نهایت و بسیاری مفاهیم دیگر آشنا شوید و به کتابهای موجود در این سایت و بسیاری از منابع ریاضی ، پازل ها ، ... دست پیدا کنید. از طریق موتور جستجوگر این سایت هم می‌توانید مطالب مورد نیاز خود را جستجو کنید.