این سایت به معرفی ورزش‌های پرتاب در کانادا می‌پردازد. از جمله این ورزش‌ها می‌توان پرتاب دیسک ، نیزه ، چکش ، وزنه و غیره را نام برد. سایت مزبور به ارائه‌ی اخبار و اطلاعات موجود در این ورزش ، رکوردها و نتایج مسابقات ،رده‌بندی‌ها ، نکات ورزشی ، مقالات و مصاحبات افراد می‌پردازد. ضمناً در این سایت عکس‌ها و کالاهای ورزشی ، ارسال مقالات این ورزش نیز موجود می‌باشد.