استاد هارون شفیقی عنبران به سال 1296 در روستای عنبران در دامنهء جنوبی رشته کوه البرز از توابع شهرستان اردبیل چشم به جهان گشود. پدرش ملا نجم الدین در کار کشاورزی, دامداری و خرید و فروش تولیدات روستایی و مادرش حمیرا, شاعره یی عفیف و از فرزندان شیخ علی عنبرانی بود. استاد تحت تاثیر مادرش به کار شعر می پرداخت. مادرش اولین راهنمای او بود که در اوان کودکی او را با آثار برجستهء ایران نظیر مثنوی معنوی, منطق الطیر, گلستان و ... آشنا کرد.