هدف از ایجاد این سایت منطقه ای سرسبز و زیبای مغان , اطلاع رسانی به شهروندان ,ارائه اخبار و تحلیل ها , مقالات و برسی های محلی , ملی و بین المللی است .در این سایت همچنین می توانید آثار هنری نخبگان منطقه را مشاهده نمایید. مطالب این سایت البته منحصرا به مسائل منطقه نیست و تمامی مخاطبان گرامی از سراسر جهان می توانند آثار و اندیشه ها و اطلاعات خود رادر این سایت مبادله كنند.