از طریق این سایت می‌توانید در جامعه ریاضی شغل مورد نیاز خود را بیابید زیرا این مرکز با شرکت‌های مختلفی که نیاز به کارمند دارند ارتباط برقرار می‌کند. این سایت با جامعه‌ی ریاضی امریکا همکاری دارد و توسط بخش ریاضی دانشگاه DUKE حمایت می‌شود. هم‌چنین این سایت ارتباط شما با نویسندگان مقالات علمی و افراد متخصص در زمینه‌ی ریاضی را امکان‌پذیر می‌سازد.