اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، به عنوان بزرگترین تشکل دمکراتیک ایرانیان، با گشایش این دیدارگاه ‌اینترنتی، تلاش دارد ضمن ارائه اطلاعات در باره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد به اعضاء و دیگر ایرانیان علاقه‌مند، ارتباط تازه‌تر و بیشتری را جهت داد و ستد تجارب فعالیت‌های اجتماعی، با سایر انجمن ها و تشکلات مستقل و دمکراتیک ایرانی در ایران و سایر کشورها برقرار سازد.