ما خیلی خوشحال هستیم که شما از این سایت دیدن میکنید. هدف ما از قرار دادن این سایت این نیست که کسی را مجبورکنیم در اینجا تغییر دین دهد بلکه ما میخواهیم کسانی که با مسیحیت آشنا نیستند و علاقه مند هستند که با مسیحیت آشنا شوند و کسانی که مسیحی هستند و میخواهند به رشد فکری و روحانی خود بیافزایند مطلبی داشته باشیم. بطور خلاصه مسیحت انجام یکسری تشریفات مذهبی نیست بلکه ارتباط انسان با خالق، دوستی و رفاقت بین انسان گمشده با خداوند است.