مركز تحقیق و نشر اسراء به منظور تدوین و نشر آثار حضرت آیةالله جوادی آملی و پرورش پژوهشگران علاقه‌مند به معارف والای اسلام، در سال 1372 تأسیس شد.<br /> آثار حضرت استاد كه تا كنون در گرایش‌های گوناگون فكری، دینی و فلسفی منتشر شده، از جهت تنوّع و تكثّر، در نوع خود كم‌نظیر است. در سایه پژوهش و گردآوری چنین مجموعه‌ای، پژوهشگران فاضل، ورزیده و كارآمدی در گرایش‌های موجود پدید آمده‌اند تا مسایل مختلف عملی را از منظر استاد به جامعه فرهنگی و دینی ارائه دهند.