زندگی نامه حضرت مهدی(ع)، ظهور و نشانه های آن، حکایات، تکلیف منتظران و اشعار مهدوی