حضرت مهدی(عج), ولادت استثنایی داشته و این برای بسیاری سؤال انگیز بوده و هست. از این روی ,ترسیم و تصویر و شرح مقدمات ولادت و برخورد مخالفان و دشمنان اهل بیت(ع), در برابر این پدیده, ضرور می نماد.جریان امامت پیشوایان معصوم(ع), پس از رسول خدا(ص) فراز و فرودهای گوناگونی پیدا كرد. امامان(ع), با حفظ استراتژی كلی و خطوط اساسی امامت, در رابطه با حفظ مكتب و ارزشهای آن, تاكتیكها و روشهای گوناگونی را در برابر ستم پیشگان, در پیش گرفتند.