پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد معدودی از طلاب غیر ایرانی جهت كسب فیض از چشمه جوشان علوم و معارف اهل بیت(ع) در حوزه مباركه قم حضور داشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، مشتاقان فراگیری علوم اسلامی در معارف اهل بیت(ع) از كشورهای مختلف جهان افزایش یافت و توجه بیش از پیش مسؤولان و بزرگان حوزه را به خود جلب كرد. به منظور سامان دهی امور آنان، «شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی» در جوزه علمیه قم در شهریور ماه سال ١٣٥٨ تاسیس شد و در مدرسه «حجتیه» فعالیت خود را آغاز نمود.