شبكه امام مهدی ارواحنا فداه با كوشش دفتر پژوهشی وتر در میلاد حضرت اباالحسن علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء سال 1380 راه اندازی گردید و پس از مدت زمان كوتاهی این مجموعه فراهم امد و اینك مادستان گرم شما را در گسترش هر چه بیشتر این شبكه که منظور ارائه معارف ناب امام زمان عجل الله فرجه الشریف راه اندازی شده است می فشاریم و از نظرات سازنده شما استقبال می كنیم.