استان کهگیلویه و بویر احمد سرزمینی است با وسعت 16264 کیلومتر مربع که میان استانهای فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری،خوزستان و بوشهر قرار گرفته است. این استان از دومنطقه گرمسیری و سردسیری و مجموعا از چهار شهرستان بویراحمد ،دنا،کهگیلویه و گچساران با سیزده شهر تشکیل شده است.