شهرستان مشكین شهر در شمال غربی‌ ایران و839 كیلومتری تهران واقع شده است وجمعیتی بالغ بر164007 نفر را در خود جای داده است.آب وهوای این شهرستان معتدل كوهستانی است و دمای هوا در طول سال بین 30- و 30+ درجه سانتی گراد متغیر است.كوه معروف سبلان در 25 كیلومتری این شهر واقع شده ‌است. اورامی ، وراوی ، خیاو و پشگین شهر، اسامی قدیمی این شهر بوده است.