این سایت مربوط به یک مرکز بین‌المللی در زمینه‌ی آنالیز و کاربرد ریاضیات می‌باشد. این مرکز در سال ۱۹۹۴ پایه‌گذاری شده است و هدف آن استفاده و کاربرد آنالیز پیشرفته در سیستم‌های مختلف می‌باشد. مبحث آنالیز را به بهترین نحو می‌توانید از طریق این سایت فرابگیرید. معادلات دیفرانسیل ، معادلات انتگرالی ، آنالیز توابع و تئوری تابع در این سایت توضیح داده شده‌اند. از طریق این سایت می‌توانید در کنفرانس‌های که توسط این مرکز برگزار می‌شود ،شرکت کنید و توضیحاتی درباره‌ی اداره‌کنندگان و چگونگی ارتباط با آنها در اختیار شما قرار می‌گیرد.