فرهنگسرا تارنمایی است غیر انتفاعی، برای معرفی اقوام، فرهنگ و تاریخ پر افتخار 2500 ساله ایران زمین؛ اطلاعات این تارنما از منابع و کتابهای مختلف جمع آوری شده است. فرهنگسرا با وجود اینکه اطلاعاتی درباره ادیان و مذاهب مختلف در ایران در اختیار کاربران قرار میدهد، به هیچ وجه به دین و سیاست خاصی گرایش و وابستگی ندارد. این تارنما هدیه ای است به تمامی ایرانیان در سراسر دنیا. خواهشمندیم در این راه ما را با راهنماییها و اطلاعات خود یاری فرمائید.