موسسه دانش‌پژوهان یك نهاد علمی خصوصی است كه از سال 1378 فعالیتهای خود را در زمینه‌های مختلف علمی مانند انتشارات،آموزش ،تحقیقات ونرم‌افزار شروع نموده است.