اولین پیام کارتهای (مولتیمدیای) ایرانی شامل موسیقی و اشعار فارسی که بر اساس عاشقانه ، رمانتیک ، تولد ، مناسبتها ، مینیاتور ، نوروز و نوانما طبقه بندی شده است از این سایت میتوانید برای دوستان خود مجاناَ کارت ارسال فرمائید .