در این سایت طالع بینی بر اساس ماههای سال و سالها انجام می‌شود.