روزانه تعداد زیادی از مردم در رستورانهای تهران غذا و نوشیدنی میخورند. برخی از کیفیت غذا و سرویس دهی رستورانها رضایت دارند و میخواهند به پاس خدمت رسانی شان به گونه ای تشکر کنند و برخی نیاز دارند نارضایتی خود را به نحوی ابراز کنند. به نظر ما بهترین راه برای قدردانی و ابراز نارضایتی اطلاع رسانی است و بهترین راه اطلاع رسانی ابراز آن در یک رسانه عام و در دسترس همه می باشد. هدف ما از ایجاد این سایت ایجاد پل ارتباطی میان مشتریان و گردانندگان رستورانها - اطلاع رسانی دقیق و صحیح و ترویج فرهنگ مشتری سالاری و استفاده بیشتر از رستورانهاو غذای آماده است.