پایگاه اطلاعات مرغداری (Infopoultry.net) یکی از پایگاههائی است که به عنوان دروازه ورود به صنعت مرغداری کشور، توسط این موسسه ایجاد و پشتیبانی می شود. در این پایگاه فعالیت هائی همچون:<br /> • بخش نمایه ها و اعلانات، خبر رسانی و اعلان نرخ های روز و آمار پایگاههای اینترنتی<br /> • بخش علمی و بانک جامع مقالات و نتایج تحقیقات، مرکز خدمات مشاوره علوم تخصصی به همراه تالار گفتمان<br /> • بخش فناوری اطلاعات (IT) در صنایع ذیربط.<br /> • و امکانات گسترده دیگر ... ارائه می شود.