پـایگاه الکتـرونـیکی خـدمات پـزشکی ایـران ایـن امکان را به کلیه مراجعـان می دهد که بتوانند به آسانی به انواع اطلاعات و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. این اطلاعات و خدمات مستقیما از طریق شبکه اینترنت در اختیار مراجعان پایگاه قرار می گیرد. بیماران و نیازمندان اطلاعات و خدمات پزشکی می توانند در این پایگاه علاوه بر دسترسی به آخرین اطلاعات و اخبار پزشکی، به صورت رایگان و از طریق گـفـتگوی صـوتـی مستقـیما با پـزشکـان پایـگاه به مشـاوره بپردازند و از نظرات و توصیه های پزشکی آنها استفاده کنند و در نهایت، در صورت لزوم به پزشکان متخصص عضو پایگاه معرفی شوند.