شركت صنایع امرسان از ابتدای تاسیس -سال 1364- با بهره گیری از تلفیق دانش روز و لحاظ نمودن نیازهای رو به افزایش مصرف كنندگان به كالاهای با كیفیت و زیبا محصولات خود را با طرح های بدیع به تولید انبوه رسانده است.<br /> مدیریت شركت امرسان به تولید محصولات مطابق استانداردهای ملی و توسط نیروهای انسانی ماهر خود افتخار میكند.