شركت نگین ابتكار توس به عنوان مؤسس این سایت با توجه به اهداف خود در زمینه توسعه تجارت الكترونیك و مخصوصا ایجاد فروشگاه های مجازی و on line اقدام به طراحی این سایت نموده است . با توجه به این توضیحات شما در سایت هزار تومن به عنوان یكی از پیشگامان ایجاد فروشگاه های مجازی روز به روز شاهد عرضه محصولات بیشتر ومتنوع تری خواهید بود . و مطمئن باشید كه شما از این فروشگاه همیشه راضی وانشا الله دست پر خارج خواهید شد .