در حال حاضر استان فارس با وسعتی حدود 124 هزار کیلومترمربع در جنوب غربی ایران واقع است و نزدیک به 8 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. این استان از شمال محدود است به استان اصفهان ، از شرق به استانهای یزد و کرمان، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به استانهای بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد متصل است .در گذشته نه چندان دور استانهای هرمزگان ، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد و قسمتی از مناطق استانهای اصفهان، یزد، خوزستان و کرمان جزو خطه فارس قرار داشته است .