این سایت متعلق به فردی به نام patrick Bangert می‌باشد. که این شخص دارای دکترا در ریاضیات از دانشگاه لندن است. شما می‌توانید تحقیقات انجام شده توسط این فرد را در زمینه‌ی گره‌ها ، تئوری braid و تئوری کوانتوم ملاحظه کنید. البته این شخص نرم‌افزارهایی را نیز در زمینه این تئوری‌ها طراحی کرده است که شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. از طریق این سایت می‌توانید به سایت‌هایی در زمینه‌ی فیزیک و ریاضیات نیز دسترسی داشته باشید.