آی آر یاهو ، با تیمی مجرب و کارآزموده ، کمر همت به آفرینش عظیم ترین دائره المعارف دانسته های بشری بسته است . <br /> پس از سپری کردن دوره آزمایشی ، اینک با تیمی حرفه ای ، قصد ایجاد ارتباط بین مراکز پژوهشی ، آموزشی و تولیدی (اعم از صنعتی ، خدماتی و یا فرهنگی ) را داریم .