این سایت متعلق به یک کلوپ ورزشی گلف می‌باشد که در ایرلند واقع شده است.هدف‌ از تأسیس این کلوپ برگزاری دوره های آموزشی گلف و ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی ورزشکاران رشته‌ی گلف ، آماتورها ، افرادی که قوانین آن را وضع می‌کنند و ارائه‌ی اطلاعات مفید در جهت افزایش میزان علاقه آنها ،گسترش و پرورش استعدادهای درخشان در زمینه‌ی رشته‌ی گلف و تقویت نیروی آنها در این زمینه می‌باشد.