جامعه‌ اطلاعاتی جهانی بسرعت در حال شكل‌گیری است. شتاب بهم آمیختن ارتباطات، انتشار چند رسانه‌ای و اطلاعات به همراه توسعه سریع فناوری چه از نظر سخت‌افزاری و چه از نظر نرم‌افزاری پدیده جدیدی بنام فناوری اطلاعات و ارتباطات را بوجود آورده است. این فضا فرصت جدید و مناسبی در جهان بوجود آورده است. این فضای جدید از طرفی شرایط حضور در بازار جهانی و بهره‌مند شدن از مزایای آنرا در پی خواهد داشت و از طرفی رقابت سنگینی را حاكم خواهد كرد كه بدون دانش نمی‌توان در این رقابت موفق بود.