شبكه امام رضا علیه السلام، یكی از دهها كانون فرهنگی وابسته به مؤسسه آل البیت علیهم السلام است كه در زمینه های گوناگون پژوهشی ، انتشارتی ، خدماتی و اطلاع رسانی به امر نشر و ترویج فرهنگ اسلام و قرآن و بسط و گسترش معارف والای تشیع می پردازند.