این پایگاه نخستین پایگاه رسمی حضرت آیة اللّه العظمی جنّاتی در اینترنت است كه به دنبال تقاضای مكرر بسیاری از فرهیختگان حوزه و دانشگاه كه به اندیشه معظم له علاقمند بودند و ارج می نهادند ، بویژه شاگردان و مقلدان ایشان ، طراحی و راه اندازی شده است .