بنیاد اندیشه اسلامی مؤسسه ای فرهنگی و مطبوعاتی است كه از سال 1362 فعالیت خود را آغاز كرده است این مؤسسه در حال حاضر تنها بنگاه مطبوعاتی است كه 9 نشریه به زبانهای عربی ، انگلیسی و فرانسه منتشر می نماید . روزنامه ها و نشریاتی كه مایل به همكاری با بنیاد باشند می توانند از طریق رایزن فرهنگی و یا مستقیماً با این سازمان مرتبط شوند .