این پایگاه، تلاشی است در حد توان كه با هدف ارائه مفاهیم ارزشمند دین و تعمیق باورهای دینی و نیز پاسخگویی به سؤالات مختلف در زمینه معارف غنی اسلامی ایجاد گردیده است.