از سال 1362 سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار ماهنامه‌ای با عنوان «گزیده مسائل اقتصادی – اجتماعی» نمود كه انتشار آن به مدت 13 سال استمرار و تداوم داشت. محتوای این ماهنامه را صرفاً مقاله‌های ترجمه‌ شده‌ای تشكیل می‌داد كه یا از سوی كارشناسان و پژوهشگران داخل سازمان و یا از سوی پژوهشگران، استادان و مترجمان خارج از سازمان پیشنهاد و ارائه می‌گردید و عمدتاً ماهیت تئوریك و نظری داشت.