مركز اطلاعات داروها و سموم وابسته به دانشكده داروسازی شهید بهشتی پاسخگوی كلیه سوالات عمومی و تخصصی در زمینه اطلاعات دارویی ومسمومیت های دارویی و غیر دارویی میباشد .مطالب این سایت دارویی توسط اینجانب دكتر مسعود سعیدی فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه علوم پزشكی تبریز فارغ التحصیل سال 1371 گردآوری شده است.اینجانب حدود 8 سال سابقه تدریس درس فارماكولوژی برای رشته های پرستاری و مامایی را دارم.