در این سایت خدمات خانگی، اتومبیل، فرهنگی آموزشی، املاک و مستغلات و... برای تهرانیها ارائه می شود.