سایت پارست در مهرماه 82 به منظور اطلاع رسانی و توسعه فعالیتهای فرهنگی در ایران با امکانات کاملا رایگان راه اندازی گردید.<br /> میتوان این سایت را به عنوان بزرگترین سایت اطلاعاتی رایگان فارسی در مقایسه با دیگر سایتهای مشابه در نظر گرفت.<br /> بیش از 340000 بیت شعر فارسی ، متن کامل قرآن مجید و نهج البلاغه، آدرس و تلفن بیش از 26000 واحد تجاری، آدرس 5200 سایت ایرانی، 16000 سایت پرشین بلاگ، فرهنگ لغات شش زبانه، 3600 نام نوزاد و...<br /> گواه این مدعاست.