شركت صنایع پزشكی سمن آسا كه اصول فعالیت های خود را بر سه ركن پژوهش ، تولید و بازرگانی بنا نهاده ؛ به همراه ساختار پربار علمی ، صنعتی و اقتصادی تاسیس گردیده است. این شركت كه در بدو امر با نام پاك سمن فعالیت خودرا اغاز نمود اینك بعد از بیست سال تلاش و جهد مستمر با عنوان كلی شركت صنایع پزشكی سمن آسا (سهامی خاص ) تولید كننده محصولات پاك سمن فعالیت مینماید.