این پایگاه، روایت‌گر یک حماسه است، حماسه ماندگار یک ملت، خاطره مظلومیت، حریت و صلابت مردمی بیدار و سرافراز، تجلی عشق و عرفان و ایثار و ... حماسه‌ای بی‌نظیر در تاریخ معاصر.