این سایت دانش آموزان عزیز را از مقطع اول راهنمایی تا کنکور و دانشگاه زیر چتر خود گرفته و با ارائه مفاد درسی بطور روزانه همگام با مدارس ، آنها را در یادگیری هر چه بهتر دروس کمک می نماید . از جمله مزایای استفاده از این سایت فراگیری و در اختیار داشتن چکیده دروس ،برگزاری امتحان بطور مداوم ، استفاده از مقالات آموزشی ، آشنایی با رشته های مختلف تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه . امکان سؤال و پاسخ ، طرح مسائل و مشکلات آموزشی با استادان مجرب ،استفاده از چتهای دوستانه با دیگر دانش آموزان ، مشاوره باپزشک و روانکاو خانواده ، موارد تفریحی و غیره .