این سایت مرکزی برای تجارت الکترونیکی است وپایگاهی برای تجار محسوب میشود که از طریق آن میتوانند اطلاعاتی در مورد کالاهای مورد نظر خود به دست آورند.