این فروشگاه به عرضه کتاب، مجله، کارت اینترنت ودیگر محصولات فرهنگی می پردازد.